NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                    KRAJ: Kočevsko                                                              DATUM:           okoli leta 1897 - 1898 DOGODEK: jubilejna dopisnica ZALOŽNIK: Franz Göderer Gottschee              TISKAR: Regel & Krug, Leipzig               DIMENZIJE:     13,8 x 9,2 cm          OPOMBE:  Objavljeno v publikaciji. Npr. - Matko, Matjaž.  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.               
Prevod: Huldigungskarte zum 2. Dezember 1898 Wien Hauptpost Jubilejna dopisnica/Počastitvena razglednica ob 2. decembru 1898 Dunaj Glavna pošta Johann Staindl                                Johann Staindl Herzog Auersperg'scher                        Gozdni čuvaj (logar) kneza Auersperga v Podstenicah  Forstwart zu Steinwald Forstamt Gottschee in Krain                Gozdna uprava Kočevje na Kranjskem Erfurchtsvollste Wünsche                     Z najspoštljivejšimi željami    
Prednja stran: KK 004_a Zadnja stran:  KK 004_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 004/KK