NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno                                                                     KRAJ:         Travnik – Scherenbrunn*                                                              DATUM:            leta 1939 DOGODEK:      skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF: neznan         DIMENZIJE:    9,0 x 6,0 cm OPOMBE:         Travnik gozdarska hiša Poldi, ane, Olga, kuharica Hans Loser gozd. Ing. 1936 Spomini Ane Loser so objavljeni v knjigi Marija Makarovič – Koprivnik in njegovi ljudje, poglavje Moje srce je ostalo v Koprivniku. * Primerjaj Scherenbrunn – Schönbrun. Fotografija v lasti Matjaža Matka.
Prednja stran: fot043_a Zadnja stran:  fot043_b
Datum obdelave gradiva: 07. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 043/FOT