NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:    Medvedja knjiga                                                 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 908(497.4Kočevski Rog) 502.2(497.4Kočevski Rog) MATKO, Matjaž, 1958-       Medvedja knjiga / Matjaž Matko ; [avtorji tekstov Dobra kot med Mateja Mahnič, Kmetija Rajhenav, Ajdovi štruklji s skuto Romana Novak, Nočitve v apartmajih Kočevskega roga, Kolesarska oskrbovalna točka Angelca Petrič ; fotografije Rudolf Balog ... etal.]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, 2015 ISBN 978-961-93798-0-6        277750272 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1935 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,6x 6,1 cm      OPOMBE:       objavljeno v  publikacijah. -  Matko, Matjaž. Medvedja knjiga, poglavje Zametki turizma v vasi, stran 30. -  Matko, Matjaž. Vas Koprivnik z okolico, poglavje Zametki turizma v vasi, stran 24.                     ISBN 978-961-92496-7-3        263996416 Slikano na domačem vrtu v Koprivniku. Hišna številka 9, lastnik Hermann Lackner (Beibleisch), posest 25ha28a 08m².  Za hišo je bilo gospodarsko poslopje in kozolec. Po pripovedovanju gospe Ane Šefman so prišli na obisk prijatelji iz Črnomelja, s katerimi so se pogosto družili in organizirali izlete po okoliških vaseh ali na Mirno goro.  Črnomalci 1935 prijatelji Bastar Franci levi 3. Vir: Ana Lackner Šefman, Primerjaj 104/KK, 105/KK
Prednja stran: KK 106_a Zadnja stran:  KK 106_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 106/KK