NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1938 DOGODEK: Žandarji iz Koprivnika ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,7 x 6,2 cm      OPOMBE:        V Koprivniku pri Kočevju leta 1938 Žandarji iz Koprivnika v družbi z domačini. Posnetek je nastal v spodnjem delu vasi Koprivnik (pri gasilskem domu).
Prednja stran: KK 111_a Zadnja stran:  KK 111_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 111/KK