NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1938 - 1940 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    5,8 x 8,3 cm          OPOMBE: Doma Anna st.(ara) gostilna 3 Ing (erji) iz Lj.(ubljane) komisija za napeljavo telefona Slikano pred stranskim vhodom v gostilno Hermanna Lacknerja v Koprivniku.
Prednja stran: KK 102_a Zadnja stran:  KK 102_b
Datum obdelave gradiva: 30. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 102/KK