NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno                                                                     KRAJ:         Nemška Loka                                                              DATUM:            okoli leta 1950 DOGODEK:      krajinska fotografija ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF: neznan         DIMENZIJE:     8,2 x 5,4 cm OPOMBE:      Kmalu po drugi svetovni vojni so nemška imena kočevarskih naselij začela motiti oblastnike. Kočevske vasi so večinoma ostale brez prebivalcev. Prebivalci so bili izseljeni, in izpraznjene kočevarske vasi bi bilo lažje preimenovati s slovenskimi imeni. Vlada Ljudske republike Slovenije je poslala predlog preimenovanja kočevarskih vasi v preučitev ministrstvu za notranje zadeve. Izbrali so še predloge profesorjev in akademikov ter takratnega ministra za notranje zadeve. Preimenovanja vasi in zaselkov pozneje niso upoštevali. Kot primer navajam novo poimenovanje za Nemško Loko: Zadružna Loka ali Zadružni Dol. Dejansko nas na polpreteklo zgodovino v središču vasi spominjajo propadajoči zadružni silosi, ki so dokončno zaznamovali sliko vasi… Povzetek iz vodiča: Vodič po zahodnem belokranjskem delu Roga, avtorja Matjaža Matka.
Prednja stran: fot044_a Zadnja stran:  fot044_b
Datum obdelave gradiva: 07. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 044/FOT