NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1950 DOGODEK:      obvezna oddaja mleka ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan        DIMENZIJE:     11,7 x 8,6 cm OPOMBE:          Po drugi svetovni vojni je bilo ustanovljeno Državno posestvo Koprivnik, ki je gozdnim in živinorejskim obratom nudilo zaposlitev vaščanom in sezonskim delavcem iz nekdanjih bratskih republik bivše Jugoslavije. Po večkratnih spremembah je obrat tekom povojne zgodovine menjaval lastništvo. Na fotografiji je obvezna oddaja mleka, verjetno v sklopu ZKGP Kočevje. Lastnik fotografije Matjaž Matko.
Prednja stran: fot007_a
Datum obdelave gradiva: 05. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 007/FOT