NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:           med leti 1930 - 1941 DOGODEK: Košnja ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,0 x 6,0 cm      OPOMBE:       Košnja pod vznožjem Griča. Grič je vzpetina nad Koprivnikom. Kosci so:  gospodar Lackner in vaščani.   Vir: Ana Lackner - Šefman
Prednja stran: KK 113_a Zadnja stran:  KK 113_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 113/KK