real time web analytics
DOMOZNANSKO GRADIVO
Fotografskemu in kartofilskemu gradivu se ne namenja veliko pozornosti. Zbirko gradiva smo sprva razvrstili po sistemu zaporednih številk »numerus currens«, čez čas pa ugotovili, da bo zbirka veliko bolj uporabna, če gradivo tematsko razdelimo. Z zagotovostjo lahko govorimo o največji zbirki domoznanskega gradiva o Kočevarjih, ki smo jo digitalizirali. Danes tako zbirka obsega okoli 1.500 enot. Po načinu nabave je bilo največ gradiva pridobljenega z nakupom in zamenjavo, majhen delež predstavljajo tudi zapuščine. Najdragocenejši del zbirke predstavljajo litografije, nastale v zlatem veku razglednic, na katerih so upodobljeni kraji na Kočevskem. Dobro je pokrita domoznanska zbirka vasi Koprivnik z okolico. Ena izmed manjših zbirk je zbirka dr. Hartmanna, ki je bila pridobljena s spletnim nakupom.
ZBIRKA RAZGLEDNIC KOPRIVNIK (NESSELTAL)
ZBRIKA RAZGLEDNIC KOPRIVNIK
ZBRIKA RAZGLEDNIC ČRMOŠNJICE
ZBIRKA RAZGLEDNIC ČRMOŠNICE (TSCHERMOSCHNITZ)
1899–1942
1945–2017
Zavod za razvoj turizma Kočevski rog, so.p., Koprivnik 5, 1330 Kočevje - info@kocevskirog.si
vasja.marinc@kocevska.com, junij 2020