real time web analytics
Zavod za razvoj turizma Kočevski rog, so.p., Koprivnik 5, 1330 Kočevje - info@kocevskirog.si
Naziv operacije: INTERPRETATIVNI KOČEVARSKI CENTER KOPRIVNIK Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vas Koprivnik pri Kočevju se nahaja sredi kočevskih gozdov, ugnezdena v kraški kotlini med Kočevsko Malo goro in planoto osrednjega Kočevskega roga. Angleško poimenovanje »In the middle of nowhere« je premišljeno izbrano ime (slogan), kar v prevodu pomeni sredi ničesar . In to nedvoumno destinacija (vas Koprivnik) je. Pri strategiji razvoja turizma na lokalnem nivoju se upošteva vizija, mi pa izvajamo misijo - mision tourism . V konceptu se produkt soustvarja v »Gostelu« (izhodišče Gottscheer Kočevar, guest, gäst, gas, gost) , kar je inovativno poimenovanje za lokalni hostel in sosednjo podeželsko secesijsko stavbo. V stavbi se nahajajo prostori podjetja in bodoči prostori za prezentacijo kočevarske dediščine (knjižnica, čitalnica, družabni prostori). Opredelitev operacije bazira na trajnostnem zelenem turizmu, ki temelji na profani stavbni in memorialni dediščini Kočevarjev. Zavedajoč se pastem, ki nam jih ponuja globalni turizem smo začeli razvijati nadgradnjo trajnostnega, sonaravnega oz. zelenega turizma (sustainable tourism), ki bazira v historičnem območju nekdanjega poselitvenega otoka kočevskih Nemcev. Prenovljen historični objekt smo opremili z artefakti kočevarske dediščine, ki smo jih vkomponirali v objektu (štala). Celostno objekt obsega nastanitveni del (memorialne nastanitvene sobe) in skupne prostore (ambientalna postavitev kočevarskega ljudskega izročila) ter bodoče prostore za knjižnično - domoznansko gradivo vključno z depojem za domoznanske zbirke. Na ta način bomo prilagodili turistično ponudbo gostom, kar koristi lokalni skupnosti, posledično so stroški varstva okolja nižji. Pri upoštevanju kriterijev trajnostnega turizma smo posegli pri uporabi lokalnih materialov (recikliranje in driftwood obdelava izdelkov), hkrati pa smo z lokalno predelano hrano začeli razvijati t.i. kulinarični turizem za potrebe naših gostov. Struktura naših gostov so usmerjeni gosti (primarni gosti), katerim namenjamo celostni pristop (druženje, motivacijo, duhovni razvoj, dediščinski oz. historični odnos do kulturne krajine…) ter potomci Kočevarjev in njihovi svojci (sekundarni gosti). V nadaljevanju predstavitve operacije bi se opredelili na naš produkt »spletna digitalizirana zbirka kočevskih razglednic«, ki bi se izvajal na spletnem e-portalu. Operacija je zasnovana na produktu dediščinskega turizma, ki je team building motivatorjev. Pri produktu sodeluje ekipa od interpretatorja kulturne dediščine, antropologa, terapevta s področja duhovnih vsebin in navsezadnje finančnika ter računalniškega programerja. Celostna zasnova operacije je trajnostno naravnan produkt, ki temelji na počutju in zadovoljstvu gostov, kot uporabnikov storitev ter lokalnega prebivalstva.
Zavod za razvoj turizma Kočevski rog, so.p., Koprivnik 5, 1330 Kočevje - info@kocevskirog.si