• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
DIGITALIZIRANA ZBIRKA STARIH RAZGLEDNIC
Za vse ljubitelje in raziskovalce fotografske dediščine Kočevarjev staroselcev, smo pripravili bogato digitalno zbirko razglednic, pisem in fotografij, ki odstirajo skrivnosti preteklega časa. Brezplačno lahko brskate med več kot 500 datotekami ter odkrivate zgodbe, ki so jim bili priča avtorji fotografij in zapisov. Del zbirke razglednic zbiratelja Matjaža Matka je digitalizirana v okviru projekta »Intepretativni Kočevarski center Koprivnik«. Razvrščena je glede na časovni okvir nastanka fotografije oz. razglednice in lokacijo: - zbirka razglednic Kočevja 1890 – 1941 - zbirka razglednic kočevarskih vasi (Vasi 1, Vasi2 in Koprivnik) Posebna pozornost projekta je namenjena prenosu znanja in e-izobraževanju, delu na primerih dobrih praks ter povezovanju deležnikov. Z objavo digitalizirane zbirke želimo širši javnosti omogočiti dostop do zgodb iz preteklosti ter spodbuditi diskurz o pomembnosti ohranjanja le-teh.
INTERPRETATIVNI KOČEVARSKI CENTER KOPRIVNIK Vas Koprivnik pri Kočevju se nahaja sredi kočevskih gozdov, ugnezdena v kraški kotlini med Kočevsko Malo goro in planoto osrednjega Kočevskega roga. Angleško poimenovanje »In the middle of nowhere« je premišljeno izbrano ime (slogan), kar v prevodu pomeni sredi ničesar. In to nedvoumno destinacija (vas Koprivnik) je. V konceptu se produkt soustvarja v »Gostelu« (izhodišče Gottscheer Kočevar, guest, gäst, gas, gost), kar je inovativno poimenovanje za lokalni hostel in sosednjo podeželsko secesijsko stavbo. V stavbi se nahajajo prostori podjetja in prostori za prezentacijo kočevarske dediščine (knjižnica, čitalnica, družabni prostori). Opredelitev operacije bazira na trajnostnem zelenem turizmu, ki temelji na profani stavbni in memoriani dediščini Kočevarjev. Zavedajoč se pastem, ki nam jih ponuja globalni turizem smo začeli razvijati nadgradnjo trajnostnega, sonaravnega oz. zelenega turizma (sustainable tourism), ki bazira v historičnem območju nekdanjega poselitvenega otoka Kočevarjev. Prenovljen historični objekt smo opremili z artefakti kočevarske dediščine, ki smo jih vkomponirali v objektu (štala). Celostno objekt obsega nastanitveni del (memorialne nastanitvene sobe) in skupne prostore (ambientalna postavitev kočevarskega ljudskega izročila) ter prostore za knjižnično - domoznansko gradivo z depojem za domoznanske zbirke. Pri upoštevanju kriterijev trajnostnega turizma smo posegli pri uporabi lokalnih materialov (recikliranje in driftwood obdelava izdelkov), hkrati pa smo z lokalno predelano hrano začeli razvijati kulinarični turizem. Našim gostom, ki iščejo aktivne počitnice v naravi, raziskovanje naravne in kulturne dediščine obiskanega območja - namenjamo celostni pristop: vodenja, druženje, motivacijo, duhovni razvoj, dediščinski oz. historični odnos do kulturne krajine… Veliko naših gostov je tudi Kočevarjev in njihovih potomcev, ki želijo obiskati svoj rojstni kraj ali raziskujejo izvor svojih prednikov. Celostna zasnova operacije je trajnostno naravnan produkt, ki temelji na počutju in zadovoljstvu gostov, kot uporabnikov storitev ter lokalnega prebivalstva.
Zavod za razvoj turizma Kočevski rog, so.p., Koprivnik 5, 1330 Kočevje - info@kocevskirog.si