DIGITALIZIRANA ZBIRKA STARIH RAZGLEDNIC
Do 1900
Od 1901 do 1910
Od 1911 do 1920
Rudnik
ZAČETEK > KOČEVJE 1
ZAVOD  KOČEVSKI ROG
Zavod za razvoj turizma Kočevski rog, so.p., Koprivnik 5, 1330 Kočevje - info@kocevskirog.si