DIGITALIZIRANA ZBIRKA STARIH RAZGLEDNIC
Do 1900
Od 1901 do 1910
Od 1911 do 1920
Od 1921 do 1930
Od 1931 do 1940
Po 1940
ZAČETEK > KOČEVJE 2
ZAVOD  KOČEVSKI ROG
Zavod za razvoj turizma Kočevski rog, so.p., Koprivnik 5, 1330 Kočevje - info@kocevskirog.si