www.kocevskirog.si
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič     po     naravnih     in     zgodovinskih     znamenitosti     Kočevskega     Roga. Zahodni del belokranjskega Roga    Matko, Matjaž mehka vezava 2,50 EUR 2016 Gozdne     poti     na     Slabi     Gorici     so     zapleten     labirint     cestnih     povezav     v belokranjskem   delu   Roga.   Če   je   že   površje   tako   prepleteno,   kaj   bi   porekli   za prevotljeni   kraški   svet.   Nekatere   jame   v   okolici   slove   po   globinskih   rekordih, druge   po   jamski   flori,   tretje   po   sledeh,   ki   so   nam   jih   zapustili   Kočevarji.   Nedaleč stran   od   Slabe   Gorice,   na   meji   upravnih   središč   Kočevja   in   Črnomlja,   se   nahaja brezno     Schaffeichloch.     Stopnjasto     brezno     spominja     na     zajemalko,     zato naslavljanje    s    starim    ledinskim    poimenovanjem    Kočevarjev    upravičeno    nosi ime. Pri prevodu kočevarske kletvice Arschlöch pa bolje, da spregledate pomen.
 Medvedja knjiga  Matko, Matjaž mehka vezava 11,50 EUR 2015 “Dobra   kot   med!   Kot   tekstopiska   mnogih   turističnih   vodnikov,   brošur   in   spletnih strani   lahko   rečem   le,   da   je   Medvedja   knjiga   zame   odkritje.   Taka   čarobna   zmes krajepisja   in   zgodovine,   favne   in   flore,   kulinarike   in   stavbarstva,   zeliščarstva   in literature.    Ne    samo    to,    Matkova    Medvedja    knjiga    je    tudi    navdihovalka    za samostojno raziskovanje kočevskih pejzažev.”  Dr. Mateja Mahnič
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič     po     naravnih     in     zgodovinskih     znamenitostih     Kočevskega     roga. Gozdnati predeli med Rajhenavom, Starim Logom in Šalko vasjo  Matko, Matjaž mehka vezava brezplačni izvod -  naročnik plača samo stroške poštnine 2014 Razpoznavna   živalska   ikona   Kočevske   ima   za   sabo   kar   nekaj   stoletij   kilometrine. Medveda    je    Valvasor    v    svojih    grafičnih    spisih    prikazal    kot    krvoločno    zver. Kočevarji    so    okoli    leta    1910    medveda    promovirali    na    razglednici,    likovnemu sporočilu   pa   so   še   dodali   narodnostni   pridih.   Nič   kolikokrat   izrabljena   ikona medveda,   kakor   koli   gledano   do   današnjih   dni,   dobiva   samo   še   slabšalni   videz. Ob   dobri   tržni   promociji   naše   največje   zveri,   bi   kočevska   pokrajina   lahko   samo pridobila večji turistični tržni delež.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič   po   naravnih   in   zgodovinskih   znamenitostih   Kočevskega   roga.   Vas Rajhenav z okolico  Matko, Matjaž mehka vezava brezplačni izvod -  naročnik plača samo stroške poštnine 2013 Pragozd    je    gozd,    kjer    še    nikoli    ni    pela    sekira.    Na    tem    delu    Roga    je    poleg pragozdov   Pečka,   Kopa   in   Prelesnikove   koliševke   še   posebej   zanimiv   pragozd Rajhenavski   Rog.   Spoznali   smo   »Kraljico   Roga«,   blagovni   znak   in   magnet,   ki privlači   popotnike   v   ta   del   Roga.      Pragozd   je   ekosistem,   ki   je   zaradi   različnih dejavnikov   –   med   njimi   smo   tudi   njegovi   obiskovalci   –   resno   ogrožen.   Zato   naj spoštljivost do pragozda spodbudi drugačno razmišljanje in odnos do narave.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
 PRVA KOČEVSKA FOTOGRAFINJA MARGIT VERDERBER  Matko, Matjaž trda vezava 26 € 2012 Margit    Verderber    Drucker    je    bila    nedvomno    ekstravagantna    osebnost,    ki    je živela   v   preteklem   stoletju,   razpeta   med   Reko,   Kočevjem,   Rabom   in   Dunajem. Poslovno    uspešna    in    podjetna    fotografinja    je    bila    v    obdobju    med    obema vojnama   med   redkimi   ženami   na   področju   kraljevine   Jugoslavije,   ki   so   si   za poklic   izbrale   fotografijo.   Izhajala   je   iz   znane   fotografske   družine   Verderber   iz Kočevja. Dvojezična publikacija /slovensko – nemško besedilo/
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
 PRVA RAPSKA FOTOGRAFKINJA MARGIT VERDERBER  Matko, Matjaž trda vezava 24 € 2012 Knjiga,   ki   je   pred   nami,   je   plod   takšnih   neobičajnih   življenjskih   poti,   ki   so   znano kočevarsko   fotografsko   družino   Verderber   z   igro   usode,   polno   tragike   in   upanja, pripeljale   na   Rab,   kjer   je   družina   pustila   svojo   neizbrisno   sled.   Te   osupljive fotografije   puščajo   v   nas   še   globlji   vtis,   kadar   za   njimi   stojijo   zgodbe   o   tistih,   ki so   jih   ustvarjali   in   o   katerih   se   je   vse   do   danes   žal   premalo   vedelo   in   pisalo. Dvojezična publikacija /hrvaško – nemško besedilo/
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Secesijske razglednice Kočevja Secessions-Ansichtskarten aus Gottschee Matko, Matjaž mehka vezava 18 € 2017
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
 Die HeiMAT KOprivnik … bila je to lepa vas  Matko, Matjaž trda vezava 18 € 2006 Dvojezična   publikacija   /slovensko   –   angleško   besedilo/   je   prva   monografija   neke slovenske   vasi   na   razglednicah.   Zanimivemu   opisu   vasi   v   času   od   leta   1898   do 1942 so priložene zbirke starih oglednic, razglednic, zemljevidov.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
 5 FOTOGRAFOV KOČEVARJEV  Matko, Matjaž trda vezava 18 € 2010 5   pogledov   skozi   objektiv   preteklosti,   ki   je   del   naše   sedanjosti,   prihodnosti   in večnosti    …    potomci    Kočevarjev,    umetnost    in    obrt,    narava    in    fotografija, fotografska dediščina in avtorjev pogled na pričujočo razstavo in publikacijo.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski in družini Dornig  Matko, Matjaž trda vezava 24 € 2009 Osnova   knjige   so   razglednice,   ki   so   nastale   kot   fotografije.   Avtor   teh   fotografij ni   več   anonimen,   postane   bolje   razumljen   ustvarjalec,   včasih   celo   umetnik. Skupaj    s    fotografom    raste    fotografska    delavnica    v    domačem    kraju,    iz skromnega     začetka     preraste     v     družinsko     podjetje     in     izgine     v     ujmah zgodovine.     S     to     knjigo     so     odkrite     nekatere     pozabljene     dragocenosti preteklosti.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
 GOSTILNE IN BIRTI V KOPRIVNIKU  Matko, Matjaž trda vezava 20 € 2010 Prostor    dogajanja    je    Koprivnik,    podeželski    kraj    med    gozdovi    Kočevskega Roga,   razpet   med   Črnomljem   in   Kočevjem.   Tamkajšnji   prebivalci   so   se   pred sedemdesetimi   leti   preživljali   s   kmetijstvom,   gozdarstvom   in   trgovino,   svoje prostore   pa   so   ponudili   tudi   birti   –   lastniki   gostiln.   Knjiga   opremi   naš   obisk gostiln     v     Koprivniku     tudi     z     recepti     in     slovarjem     kočevarskih     izrazov. Dvojezična publikacija /slovensko – nemško besedilo/
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
DAS   VERLORENE   ALBUM   DES   FOTOGRAFEN,   Über   die   Stadt   Gottschee,   das Gottscheerland, die Gottscheer und die Familie Dornig  Matko, Matjaž trda vezava 30 € 2009 Josef    Dornig    mlajši    je    nedvoumno    pustil    za    sabo    ogromno    fotografskega gradiva.   Njegova   fotografska   dela   smo   s   sodelavci   pregledali   in   odločili   smo   se objaviti   zgolj   tiste   fotografije,   za   katere   smo   menili,   da   bi   bralec   z   njihovo pomočjo   dobil   vpogled   v   njegovo   življenje   in   ustvarjanje   na   Kočevskem.   In upam,    da    nam    je    to    uspelo.    Dvojezična    publikacija    /slovensko    –    nemško besedilo/
V   Nemčiji   se   je   leta   1860   pojavil   izraz   »kitschen«,   kar dobesedno    pomeni    »nekaj    brez    veze    sestaviti«. Zanimivo   je,   da   se   je   med   sodobnimi   zbiratelji   tako umetniško    ovrednotenih        izdelkov    prijel    izraz    »kič karte«.   Izraz   je   večplasten,   glede   na   motiviko   lahko »kič     karte«     razdelimo     na:     voščilnice,     čestitke, priložnostne      razglednice,      reliefne      razglednice4, zložljive   razglednice5   in   topografske   razglednice.   V publikaciji       predstavljene       kočevske       secesijske razglednice   lahko   umestimo   med   »topografske   kič karte«.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič    po    naravnih    in    zgodovinskih    znamenitostih    Kočevskega    Roga    in Poljanske doline, Poljanska dolina ob Kolpi  Matko, Matjaž mehka vezava 2,50 € 2018 Povzetek    publikacije    Vodiča    po    Poljanski    dolini    ob    Kolpi,    geografinje    Jelke Kunaver   iz   leta   1966   je   izhodišče   za   geografsko   predstavitev   Poljanske   doline   ob Kolpi.   V   letih   po   osamosvojitvi   Slovenije   se   je   oblikovala   turistična   ponudba   v Poljanski   dolini.   Oblikovanje   tržno   zanimivih   produktov   in   programov   se   izvaja   v dolini    Kolpe,    med    tem    ko    ruralno    območje    osrednjega    in    zgornjega    dela Poljanske   doline   ob   Kolpi   ostaja   nedotaknjen   del   narave.   Z   naravnimi   bogastvi obdarjena pokrajina nudi turistično ponudbo gostom, ki iščejo aktiven oddih.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
ZGODBE IZ ROGA, katalog  Matko, Matjaž mehka vezava 10 € 2006
Zgodbe      iz      Roga      -      umetniški      navdih      likov      iz vsakdanjega    življenja.    Tudi    jaz,    kot    vsak    umetnik, podoživljam    svoje    inspiracije    na    tem    prostoru.    Kraj rajnkih   duš   v   Koprivniku   me   nostalgično   vrne   v   leta,   ki sem    jih    morebiti    že    izživel.    Spomini    na    svojega rajnkega   soseda   Mattiasa   Roma   iz   Nemške   vasi   me vrnejo   v   čas,   ko   se   je   poštna   kočija   ustavljala   ob   hiši Postmeistrovih.    Takrat    nekje    kot    otrok,    danes    pa odrasel    moški    srednjih    let    z    umetniško    žilico    lik soseda   oblikujem   v   glini.   Tako   kot   Bog,   ki   je   iz   gline ustvaril      rebro,      v      svoji      umetniški      zanesenosti ustvarjam podobe iz prejšnjih življenj. Ars longa, vita brevis.
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
Vodič   po   naravnih   in   zgodovinskih   znamenitostih   Kočevskega   roga,   Vas Koprivnik z okolico  Matko, Matjaž mehka vezava brezplačni izvod - naročnik plača samo stroške poštnine 2012 Vodič   po   Koprivniku   in   njegovi   okolici   nas   ne   uči   brati   z   napotki;   z   doživetim gradivom   nam   naslika   le   eno   izmed   možnih   podob   prostora   in   časa.   Prostor   in čas   sta   kreatorja   naše   lastne   podobe.   Kako   podoživeti   oba   v   teh   prelomnih časih    za    našo    civilizacijo,    spremeniti    odnos    do    narave    in    jo    podoživeti    na svojstven način? /Turistični vodič, slovensko besedilo/
Publikacije
NOVO
Naslov: Avtor: Vezava: Cena: Leto: Opis:
TOPOGRAFIJA KOČEVSKEGA ROGA V LUČI LEDINSKIH IMEN Matko, Matjaž mehka vezava 20 € 2019 Matjaž     Matko     stellte     sich     mit     seiner     Kurzstudie     »Die Topografie      des      Hornwalds      im      Lichte      der      Flurnamen« (Topografija     Kočevskega     roga     v     luči     ledinskih     imen)     die anspruchsvolle       Aufgabe,       einen       Teil       des       abhanden gewordenen    Wissens    wiederzuentdecken,    da    man,    wie    der Autor   sagt,   erst   mit   kritischen   Verstehen   der   Geografie   und der    Topografie    einer    Landschaft    die    notwendige    Basis    für eventuelle weitere Studien und Tätigkeiten erschaffen kann.
Zavod Nesseltal Koprivnik Koprivnik 13, 1330 Kočevje
Matjaž: 031-637-022 Darka: 040-812-087
Darka Matko