NASLOV PROJEKTA:  Dediščina Kočevarjev, nekoč in danes Cilji   operacije:    Osnovni   cilj   je   krepiti   lokalno   identiteto   in   zavedanje   o   pomenu   ohranjanja   kulturne   dediščine   s   poučevanjem,   obnovo, ureditvijo   in   ohranjanjem   kulturne   krajine   in   dediščine.      Operacija   prispeva   k   ohranitvi   lokalne   identitete,   stavbne   dediščine   in   tradicijo tržnic (krošnjarstvo). Cilj   je   povečati   prepoznavnost   turistične   destinacije   ter   povezovanje   lokalne   turistične   ponudbe.   Z   novo   operacijo   bomo   pridobili   nove turistične   produkte,   povečali   zanimanje   za   kulturno   dediščino   Kočevarjev.   Uredili   bomo   interpretativni   center,   s   katerim   bomo   povezati znanje   in   dediščino   za   potrebe   širše   skupnosti   in   lokalnega   prebivalstva   (socialna   izključenost)   in   promocijo   novih   turističnih   produktov (rodbinske zgodovine; raziskati deželo prednikov, poiskati rodbinske vezi in predvsem ohranjati dediščino Kočevarjev). Glavne    aktivnosti:     Aktivnosti    operacije    bodo    potekale    od    maja    do    oktobra    2018.    Prvi    sklop    poleg    odkupa    stavbne    dediščine    in etnoloških   predmetov   (120   let   starega   kozolca   toplarja)   predstavlja   umestitev   predelanega   kozolca   v   funkcionalno   stanje   za   potrebe dediščinskega   turizma   (medijske   predstavitve,   multikulturni   dogodki,   interdisciplinarni   status,   predstavitev   kulturnega   izročila   lokalnega prebivalstva,   in   trajnostni   razvoj   podeželja).   Uredili   bomo   objekt,   imenovan      interpretativni   center   na   površini   40   m 2 ,   obsega   zasteklitev in ureditev 100 m 2  dvorišča. Uredili   bomo   digitalizacijo   lokalne   zbirke   Koprivnika,   približno   100   enot   kartofilijskega   gradiva   in   posameznih   dokumentov   z   vsebino (podnaslovitev   in   opis   gradiva   v   tekstovni   obliki)   med   obdobjem   1897   –   1950   za   odkrivanja   družinskih   korenin,   rodoslovje,   geneologija, familypages, on-line druženje sorodnikov. Zavedanje   o   ohranjanju   kulturne   dediščine   se   prenese   na   pridobitev   funkcionalnih   znanj,   izvedba   delavnic   za   ohranjanje   stavbne dediščine   „Izdelajmo   si   svoj   kozolec“   in   izvedba   tržnih   dnevov   „Mobi   branjevka“   promocijo   lokalnih   blagovnih   znamk,   lokalno   pridelana hrana,   predstavitev   ohranjanja   tradicije   tržnice   z   ročnim   vozičkom   ali   ciza   ali   Potočnikov   voziček   iz   19.   stoletja.   V   projektu   sodelujeta partnerja Zadruga Zakladi Kočevske in Razvojni center Ribnica. Pričakovani   rezultati   operacije:    Dediščina   Kočevarjev,   nekoč   in   danes   je   interpretativna   operacija   s   poudarkom   na   dediščini   Kočevarjev, oziroma    apliciranje    nekega    preteklega    časa    nadgrajenega    z    ohranjanjem    dediščine.    Z    ureditvijo    interpretativnega    centra    bomo nadaljevali    z    ohranjanjem    kulturnega    izročila,    revitalizacijo    stavbne    dediščine    in    dodanih    novih    vsebin.    Uredili    bomo    digitalizacijo arhivskega gradiva, kar predstavlja dediščinski turizem vpet med lokalno identiteto in novimi digitalnimi vsebinami. Delavnice   in   tržni   dnevi   se   navezujejo   na   povezavo   ohranjanja   kulturne   dediščine   staroselcev   s   sodobnim   pridihom   oziroma   neko   novo dodano vrednostjo. Izvedbene delavnice vsebujejo tržni pristop, ki se prepleta z ohranjanjem kulturne dediščine (havziranje). Celotna vrednost projekta: 38.180,90 EUR Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja Povezave:       spletno       stran       Evropske       komisije,       namenjene       EKSRP       ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_sl.htm ) in na spletno stran PRP ( www.program-podezelja.si/ ).
Zavod Nesseltal Koprivnik Koprivnik 13, 1330 Kočevje
Matjaž: 031-637-022 Darka: 040-812-087
Darka Matko